اخبار
خبرهای پیشین
.مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مرتضی ممیزبرگزار شد
چهاردهمین سالگرد مرتضی ممیز
چهاردهمین سالگرد مرتضی ممیز
بزرگداشت مرتضی ممیز در اصفهان برگزار شد
بزرگداشت مرتضی ممیز در اصفهان
پوستر مرتضی ممیز در عطف کتاب تاریخ گرافیک جهان
نمایشگاه آثار تصویرسازی و دفتر اتودهای استاد مرتضی ممیز در دانشگاه گیلان
سیزدهمین یادبود مرتضی ممیز برگزار شد
نمایشگاه توما او-مارشان
سیزدهمین سالگرد مرتضی ممیز
بنیادی متراکم در یک انسان
۴ شهریور زادروز مرتضی ممیز
هلموت اشمیت (۲۰۱۸ – ۱۹۴۲)
چاقوها – اثر مرتضی ممیز
گنج و گستره /۱۳۵۵
هولگرماتیس طراح گرافیک برجسنه و مشهور آلمانی
دوازدهمین سالگرد مرتضی ممیز برگزار شد
استیکر برای شبکه های اجتماعی با تصویرسازی های مرتضی ممیز
دوازدهمین سالگرد مرتضی ممیز
فراخوان
در ستایش عباس کیارستمی برگزار شد
در ستایش زندگی عباس کیارستمی
هفته گرافیک کیش
اودرمات، طراحِ خودآموخته
بن باس، نماد دیزاین هلندى
بن باس ۱۹۳۰- ۲۰۱۷
ژان روبرت (۲۰۱۶-۱۹۴۵)
یازدهمین سالگشت مرتضی ممیز برگزار شد
یازدهمین سالگشت مرتضی ممیز
یک روز ویژه با ملک ایمبودن
عباس کیارستمی
پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران
سالنامه دبیرستان مهیار
سال نو مبارک
خداحافظ رفیقِ* شورشی!
دهمین سالگشت مرتضی ممیز
دهمین مراسم یاد بود مرتضی ممیزدرکرمان
پوسترهای نیکلاس تراکسلر
یک روز ویژه از نزدیک با کاری پیپو
ساده، قوی و شفاف
نهمین سالگشت مرتضی ممیز
روز مرتضی ممیز
در ستایش ماسیمو وینیلی
گفتگو با ابراهیم حقیقی
گفته های امرالله فرهادی دربار ه ی دیوار نوشته های انقلاب
چهارم آذر ماه هشتمین سالگرد رفتن مرتضی ممیز
گزارش نشست یک روز ویژه با «مرتضی ممیز» از نزدیک
هشتمین یادبود مرتضی ممیز برگزار شد
سلام همسایه
مرتضی ممیز و نورالدین زرین کلک
روی جلدهای مرتضی ممیز
روزی روزگاری ممیز
به یادِ گی شوکارت
پوستر یادبود مرتضی ممیز
گزارشی از کارگاه کیکوفارکاس
کارگاه طراحی پوستر با کیکو فارکاس
هفتمین یادبود مرتضی ممیز برگزار شد
برنامه کامل هفتمین سالگشت مرتضی ممیز

روی جلدهای مرتضی ممیز
۱۳۹۱/۱۲/۱۴

رویجلدهای مرتضی ممیز
کتاب . نشریه/
این کتاب در هفتمین سالگرد رفتن مرتضی ممیز و با حمایت خانوادهی آن زندهیاد منتشر شد./

۳۱۲ صفحه رنگی
شابک  ۰-۴۴-۶۴۱۳-۶۰۰-۹۷۸/
 ناشر: کتاب آبان
تلفن ۶۶۹۵۵۰۱۲ . نمابر ۶۶۴۰۱۶۴۳/

 مرتضی ممیز بر اساس روشی منظم با ساختاری هندسی کار میکرد. روشی که اغلب همنسلان او، همان نسل درخشان و تکرارنشدنی، در همهی جهان کار میکردند. نسلی که سررسید و تقویم و یادداشت به همراه نداشتند، اما سر همهی قول و قرارهایشان به موقع حضور داشتند و با انظباط کارهایشان را به انجام میرساندند. طراحیهای رویجلد مرتضی ممیز نیز تابع همین روش مشخص است. تقسیمبندیهای هندسی، عنوانهای واضح، رنگهای شفاف و توضیحات و دلایل گوناگون برای تصوری که در پشت تصویر است. در واقع او برای طراحیهایش راه حل منطقی پیدا میکرد، و گاه منطقی برای طرحهایش کشف میکرد. در هرحال مرتضی ممیز به قول خودش با همان روش بولدوزروار راه را برای نسلهای بعد هموارکرد. ناشران را به قبول سلیقهی طراحان گرافیک واداشت و در گفتوگوهای دوجانبه و گاه با زبان تحکم و یک جانبه، حضور طراح گرافیک را در نشر الزامی کرد. با تلاش او بود که برای نخستین بار طراح گرافیک در شناسنامهی کتابها و نشریات مطرح شد.

اوج طراحیهای روی جلد مرتضی ممیز و حضور پررنگ و گستردهی او در ویترین کتابفروشیها در دههی هفتاد خورشیدی دیده میشود. سالهایی که صنعت نشر رونق یافته بود و ناشران جدیدی پا به این عرصه گذاشته بودند. این دوره به نوعی پشت سر گذاشتن دورهی سنتی نشر ایران بود. روی جلدهای یونیفورم مرتضی ممیز برای ناشران جدیدی مانند اسپرک، به نگار، دنیای مادر، شیوا و در مقطعی توس، مشتاقان کتاب را پشت ویترینها مجذوب میکرد. وجود بخشهای ثابت رویجلدها با رنگهای درخشان و تصویرسازیهای متنوع بخش متغیر، بازی بصریای بود که او به نمایش میگذاشت. تصویرسازیها بسیار متنوع بودند و با روشهای گوناگون انجام میشدند. کاری که او در دو دههی پیش از آن در کتاب هفته، نگین، ایرانآباد و فرهنگو زندگی و رودکی تجربه کردهبود. طراحی با مداد، قلم فلزی، عکس، کولاژ و… گاهی ترکیب چند روش با هم در این دوره هم دیده میشود، اما اساس طراحی ها بر همان تقسیمبندی هندسی و ترجیح تصویر بر نوشته است.

 

نگاهی کلی به طراحیهای رویجلد مرتضی ممیز در این مجموعه، از ابتدا تا آخرین آنها ، طراح گرافیکی را معرفی میکنند که در طی حدود نیم قرن، ذهنیت و روشی ثابت را با تاثیر از پیشرفت تکنولوژی به کار بسته است. مرور سالها کار و تجربهی او در گسترهی نشر و مطبوعات، از دیوان نشاط اصفهانی و کتاب هفته تا یونیفورمهای درخشانش و آدینه و گفتگو، نشانگر آن است که مرتضی ممیز شعبدهی بازی با تصویر و رنگ و فرم را استادانه بهکار میگرفت.

 ساعدمشکی ۱۳۹۱