با تشکر از

مدیر هنری
ساعد مشکی

طراحی وب‌سایت
شهاب تندر | حمید شوارعان

ساخت آنونس وب‌سایت
سیاوش نقشبندی

با تشکر از
سعید فروتن

و با سپاس از همراهی
سیمین دلورای