آثار / پوستر
طراحی گرافیک  /  تصویرسازی  /  کتاب کودک  /  عکاسی  /  نقاشی  /  انیمیشن  
نشانه
پوستر
بیلبورد
جلد و طراحی داخل کتاب
جلد و طراحی داخل مجله
جلد موسیقی
پوستر/ نخستین نمایشگاه هنر گرافیک آسیا/ ۱۳۵۷
پوستر/ کنسرت/ ۱۳۵۲
پوستر فیلم/ طبیعت بیجان/ ۱۳۵۳
پوستر فیلم/ یک اتفاق ساده/ ۱۳۵۲
پوستر فیلم/ چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران/ ۱۳۵۴
پوستر تئاتر/ فالگوش/ ۱۳۵۴
پوستر/ نمایشگاه گنج و گستره/ ۱۳۵۵
پوستر/ نمایشگاه هنر پوستر ایران/ ۱۳۵۶
پوستر/ صدمین سالگرد تولد علامه علی اکبر دهخدا/ ۱۳۵۹
پوستر فیلم/ مهاجر/ ۱۳۶۹
پوستر فیلم/ گل های سرخ برای آفریقا/ ۱۳۷۰
پوستر/ نمایشگاه پوسترهای تجربی طراحان گرافیک ایران/ ۱۳۷۹
پوستر/ پس از سه هزار سال ما ایرانی ها/ ۱۳۸۰
پوستر/ پس از سه هزار سال ما ایرانی ها/ ۱۳۸۰
پوستر/ نمایشگاه طراحی امروز ایران/ ۱۳۸۰
پوستر/ موسیقی شمال خراسان/ ۱۳۸۲
پوستر/ موسیقی شمال خراسان/ ۱۳۸۲
پوستر/ موسیقی شمال خراسان/ ۱۳۸۲
پوستر/ شاهکارهای نگارگری ایران/ ۱۳۸۴
پوستر فیلم/ درقوز آباد/ ۱۳۵۲
پوستر/ موسیقی شمال خراسان/ ۱۳۸۲
پوستر/ بزرگداشت خوارزمی/ ۱۳۶۲
پوستر فیلم/ طپش تاریخ
پوستر فیلم/ شاید وقتی دیگر/ ۱۳۷۰
پوستر / تکنوازی پیانو
پوستر/ آثار هنرمندان معاصر/ ۱۳۷۸
پوستر/ سومین نمایشگاه و فروشگاه سراسری کتاب فجر/ ۱۳۶۷
پوستر تئاتر/ رند خلوت نشین/ ۱۳۸۰
پوستر/ پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران- فانوس خیال/ ۱۳۶۵۵
پوستر/ شبی با شاعران امروز- دوباره شکفتن/ ۱۳۶۹
پوستر/ بزرگداشت هشتادمین سال شهادت رئیسعلی دلواری/ ۱۳۷۳
پوستر تئاتر/ دایی وانیا/ ۱۳۷۱
پوستر/ شصت سال سخن به فارسی- نمایشگران
پوستر تئاتر/ بازگشتی نیست/ ۱۳۷۸
پوستر/ کنفرانس بین المللی فرهنگ اسلامی/ ۱۳۷۸
پوستر تئاتر/ گوریل پشمالو/ ۱۳۷۷