نوشته‌ها
نوشته‌های مرتضی ممیز
مرتضی ممیز از نگاه دیگران
کاری پیپو
احمدرضا احمدی
نورالدین زرین کلک
افسانه ممیز
ابراهیم حقیقی
آیدین آغداشلو
محمدعلی بنی اسدی
ایرج افشار
فرزاد ادیبی
مصطفی اسداللهی
پریسا تشکری
بیژن صیفوری
امرالله فرهادی
فرشید مثقالی
ساعد مشکی
احمدرضا درویش

ابراهیم حقیقی

درامروزِ ما که فردای دیروز شده و دیروز که وقتی به آن اکنون می‌گفتیم و فردا که نیست‫.‬
‎ میان خورشیدهای در طلوع و غروب ‫.‬ چیست که کسی را مدام در یادها جاوید زنده می دارد‫.‬ 
‎در خاطره‌ی قومیِ ملتی و در یاد آن‌ها که حتی او را ندیده بودند‫.‬
‎جاودانگی از کجاست که آغاز می‌شود؟ و نتیجه‌ی کدام کردار تو است؟
‎آن چه بودی؟ یا آن‌چه برجای گذاشتی؟ و عمر آن‌چه بر جای گذاشتی تا کجای فرداها پایدار می‌ماند؟
‎اگر در فرداهای نیامده، آثار برجای مانده‌ات همچنان آبشخور تازه و جانبخش  نوآمدگان باقی باشد‫.‬ 
‎پس تو به راز جاودانگی دست یافته‌ای، وقتی که دیگر نیستی، و عکس‌های تو یادگاری است از روزی که بودی‫.‬ 
‎ زیبا و افراشته و انسان‌وار‫.‬ و تو را هنوز می‌ستایند حتی آنان که تو را هرگز ندیده بودند‫.‬ 
‎ و این راز هنر است که با مرگ و جاودانگی خواهران توأمانند‫.‬ و ما چهره‌ی یارانمان را  به یاد می‌آوریم، از پس
‎نماهای رنگ و رو رفته ی خاطرات کهنه، به بهانه‌ی دوباره دیدنِ عکس‌های یادگاری‫.‬  و خاطره چیست، جز ته مایه‌ای باقی در کنج
‎تاریک مغز تو که هنوز میتوانی زندگی و زنده بودن را با آن تعریف کنی‫.‬ و زندگی تو همچنان پس از نبودن ها برجاست
‎اگر جاودانگی در خیال و خاطره‌ی آیندگان پا برجای، جا خوش کرده باشد‫.‬

ابراهیم حقیقی
شهریور ۱۳۹۱

این مطلب پیشتر به در مجله الکترونیکی رنگ به مناسبت تولد مرتضی ممیز منتشر شده .