بیوگرافی
کوتاه / متوسط / سال‌نامه

 مرتضی ممیز
فرزند محمد علی و خانم کوچک
تولد ۱۳۱۵/۶/۴ – تهران
فارغ التحصیل رشته ی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران
گواهینامه ی طراحی غرفه و ویترین و معماری داخلی مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس ۱۹۶۸.

تجربیات
طراح گرافیک از ۱۳۳۱
مدیر هنری و طراح گرافیک مجلات ایران آباد، کتاب هفته، کاوش، فرهنگ، فرهنگ و زندگی، رودکی، سینما۱۳۵۷-۱۳۳۸، دنیای سخن ۱۳۶۶
مدیر هنری و طراح گرافیک فستیوال جهانی فیلم تهران ۱۳۵۶-۱۳۵۳
طراحی صحنه و لباس : تئاتر (۱۵) فیلم (۲)
کارگردانی و طراحی ۳ فیلم کوتاه: آنکه عمل کرد و آنکه خیال بافت ۱۳۵۰ – یک نقطه ی سبز ۱۳۵۱ – سیاه پرنده ۱۳۵۲

تألیفات
کتابهای طراحی و نقاشی(۳جلد) برای وزارت آموزش و پرورش ۱۳۵۱، GRAPHIC ART IN IRAN  برای شورای عالی فرهنگ و هنر ۱۳۵۳، طراحی و نقشه کشی برای وزارت آموزش و پرورش ۱۳۵۴، نشانه ها مجموعه ی نشانه های تجاری و فرهنگی ۱۳۶۲، کتاب : مرتضی ممیز، طراحی اعلان (انتشارات هنری ویلهم – آلمان) ۱۹۸۴

مقالات
صفحه آرایی، ۱۳۴۸ – زبان تبلیغاتی، ۱۳۴۹- مفاهیم بیان تصویری در الفبای فارسی، ۱۳۵۰ (مجله ی تحقیقات روزنامه نگاری). از پیدایش و سیر تحول هنر خط تا …کتابنما ۱۳۶۳، گفتگو و مقالات گوناگون در فردوسی، کتاب هفته، آیندگان، اطلاعات، کیهان، نگین، رودکی، فرهنگ و هنر ۱۳۵۲- مقدمه ی کاتالوگ نمایشگاه هنر پوستر در ایران، موزه ی هنرهای معاصر تهران، ۱۳۵۵- مقدمه کاتالوگ پنجاه سال هنر گرافیک ایران، ۱۳۵۵- مقدمه ی کاتالوگ اولین بی ینال هنر گرافیک آسیا، ۱۳۵۷- نشانی (نقد نقاشی های سهراب سپهری شاعر-نقاش) ۱۳۶۰- چند و چون یک نشانه، ۱۳۶۲- طراحی اعلان از ابتدا تا آخر.

آثار چاپ شده در نشریات خارجی
— هیلتون، تئودور: «مرتضی ممیز، طراح گرافیک پارسی» مجله ماهنامه NOVUM شماره ۱۹۶۸/۴ مونیخ – آلمان غربی.
— گلاک، فیلکس: چاپ چند اثر در MODERN PUBLICITY شماره های ۱۹۷۰/۷۵/۷۷/۷۸/۸۲ لندن انگلستان.
— اولکیه، ویتز، یرژی: مجله ماهانه PROJECT شماره ۱۹۷۲/۳ ورشو- لهستان.
— ممیز، مرتضی: «هنر پوستر در ایران» مجله دوماهه GRAPHIC DESIGN به شماره ۱۹۷۷/۷۲ توکیو – ژاپن ۱۹۷۲
— آلکساندر، آلکساندر: «دومین نمایشگاه پوسترهای سینمایی فستیوال فیلم کان» مجله ماهانه NOVUM  شماره ۱۹۷۴/۸ مونیخ – آلمان غربی هردک، والتر: چاپ آثار در GRAPHIC POSTER شماره های ۱۹۷۴/۷۵/۷۶/۷۷/۷۸/۸۰/۸۳ زورنیخ – سوئیس.
— لایتمن، هرب. آ: «سومین جشنواره جهانی فیلم تهران» مجله ماهانه AMERICAN CINEMA TOGRAPHER 1974 لوس آنجلس – آمریکا ملیکیان، سورن: مقاله ای درباه افتتاح موزه هنرهای معاصر، مجله ماهانه ART NEWS شماره ۱۹۷۸/۲ نیویورک – آمریکا
— آلکساندر، آلکساندر: «مرتضی، ممیز- تهران» مجله ماهانه NOVUM شماره ۱۹۷۸/۳ مونیخ – آلمان غربی
— کارتر، دیوید: چاپ دو اثر در LETTER HEADS 1 شماره ۱۹۷۷- آمریکا
— کارتر، دیوید: چاپ دو اثر در LETTER HEADS 2 شماره ۱۹۷۸- آمریکا
— ممیز، مرتضی: «هنر پوستر در ایران» مجله GRAPHIC DESIGN شماره ۱۹۸۷/۷۲ توکیو – ژاپن
— لات، جین: مجله ART VS MONEY DESIGN شماره ۳۹۴ اکتبر ۱۹۸۱ انگلستان.
— ممیز، مرتضی «هنر گرافیک ایران» و معرفی در WHO IS WHO IN GRAPHIC ART انتشارات DECLIVO PRESS زورنیخ – سوئیس.
—هنریون، فـ. هـ ک: «مرتضی ممیز در TOP GRAPHIC DESIGN ۱۹۸۳ انتشارات ABC زورنیخ – سوئیس.
— کروایاما، یاسابورو. چاپ ۳ اثر در GRAPHIC ELEMENTS OF THE WORLD ۱۹۸۳- ۱۹۷۰.
— انتشارات Graphic-sha Publication Co . ۱۹۸۳ توکیو– ژاپن
— کارتر، دیوید: چاپ دو اثر در LOGO INTERNATIONAL Vol.1 شماره ۱۹۸۴- نیویورک– آمریکا
— کارتر، دیوید: چاپ دو اثر در LOGO INTERNATIONAL Vol.2 شماره ۱۹۸۶- نیویورک– آمریکا
— کارتر، دیوید: چاپ دو اثر در LOGO INTERNATIONAL Vol.3 شماره ۱۹۸۸- نیویورک– آمریکا
— دوهاراک. رودلف. چاپ اثر در انتشارات POSTER BY MEMBERS OF THE ALLIANCE ۱۹۸۵
— ایگاراشی. تاکه نوبوو. چاپ اثر در انتشارات LETTERHEADS ۱۹۸۵ . توکیو– ژاپن
— آیش هولتز. آرمین: مرتضی، ممیز (ایران). مجله NOVUM  شماره ۷ جولای ۱۹۸۷. مونیخ– آلمان
— ایگاراشی. تاکه نوبوو. چاپ دو اثر در انتشارات ۱۹۸۷. توکیو– ژاپن
— پدرسن. بی مارتین . چاپ در انتشارات GRAPHIS POSTER ۱۹۸۷. مونیخ– آلمان
— کووایا. یاسابورو. چاپ دو اثر در انتشارات WORLD TRADEMARKS AND LOGOTYPES ۱۹۸۸ توکیو– ژاپن
— صابری. فیروزه. گفتگو با مرتضی ممیز. مجله IDEA شماره ۲۱۲ دسامبر ۱۹۸۸. توکیو– ژاپن

نمایشگاه های جمعی
بی ینال تهران ۱۳۳۷/۳۹/۴۱/۴۳/۴۵ – نیویورک یونیورسیتی و گری آرت گالری نیویورک، آمریکا ۱۳۴۳- بی ینال پوستر  ورشو لهستان ۱۹۷۲/۷۴/۷۶/۷۸/۸۰/۸۲/۸۴-۸۶ – نمایشگاه جهانی کیل کنی ایرلند ۱۹۷۴/۷۵/۷۶ – نمایشگاه جهانی پوسترهای سینمایی فستیوال سینمایی کان، فرانسه ۱۹۷۴/۷۷ نمایشگاه جهانی گرافیک دیزاین برنو- چکسواکی ۸۸ ۱۹۷۲/۷۶/۷۸/۸۴ نمایشگاه جهانی پوسترهای سینمایی فستیوال شیکاگو آمریکا ۱۹۷۴ نمایشگاههای گروه آزاد، تهران ۱۳۵۳/۵۴/۵۵ – موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۵۵ – نمایشگاه بین المللی پوسترهای سینمایی فستیوال آنسی، فرانسه ۸۰ – بی ینال جهانی پوستر لاهتی، فنلاند ۱۹۸۱/۸۳/۸۵/۸۷ – ترینال، اول و دوم ۱۹۸۸/۸۵. ژاپن نمایشگاه جهانی دعوتی پوستر کولورادو . آمریکا ۱۹۸۷. نمایشگاه جهانی کارهای گرافیک اعضای آلیانس گرافیک اینترناشنال. پراک ۱۹۸۹ نمایشگاه جهانی به خاطر دویستمین سالگرد ستونهای خیابانی پوستر مونیخ ، آلمان ۱۹۸۹
مجموعه آثار در POSTER Museum شهر اسن. آلمان. مجموعه آثار در POSTER Museum در دانمارک. نمایشگاه جمعی پوسترهای هنری سینمای ایران، تهران ۱۳۶۵/۶۶

نمایشگاههای فردی
تالار رضا عباسی ۱۳۳۸/۳۹
تالار دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۴۲
تالار ایران ۱۳۴۴/۴۸
گالری تخت جمشید ۱۳۵۲
نمایشگاه انفرادی در مرکز فرهنگی و هنری برگیشه لووه. ۱۹۸۶
نمایشگاه فردی  ART POSTER GALLERY شهر باددورکهایم آلمان جولای ۱۹۸۸

جشنواره
فستیوال فیلم های کودکان ونوجوانان، تهران ۱۳۵۰/۵۱/۵۲ – فستیوال جهانی فیلم های کوتاه کراکوی، لهستان ۱۹۷۳ – فستیوال بین المللی فیلم مسکو ۱۹۷۳ – هفته ی سینمای ایران در پاریس ۱۹۷۳ – جشنواره ی جهانی فیلم گیخون اسپانیا ۱۹۷۳ – فستیوال جهانی فیلم کارلوویواری چکسواکی ۱۹۷۴- فستیوال جهانی بیروت ۱۹۷۴- فستیوال جهانی فیلم تهران ۱۳۵۴/۵۵.

فعالیت های دیگر
معلم گرافیک دانشکده ی هنرهای زیبا، دانشکده تهران از ۱۳۴۷ – استاد مدعو رشته ی گرافیک در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ۱۳۵۲، دانشکده هنرهای تزئینی ۱۳۵۳/۵۵/۵۶/۶۱ و دانشگاه فارابی ۱۳۵۸- رئیس انتخابی کمیته ی هنرهای تجسمی کمیسیون  ملی یونسکو در تهران ۱۳۵۲/۶۱- مشاور هنری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۱۳۵۴/۵۷ – دبیر اجرایی بی ینال هنر گرافیک آسیا ۱۳۵۶/۵۸ـ عضو ۱۳۵۴/۵۷,International Advertising Association . عضو AGI (انجمن بین المللی طراحان گرافیک ) از ۱۳۵۶. برپائی اولین نمایشگاه دو سالانه گرافیک تهران ۱۳۶۶