نوشته‌ها
نوشته‌های مرتضی ممیز
مرتضی ممیز از نگاه دیگران
کاری پیپو
احمدرضا احمدی
نورالدین زرین کلک
افسانه ممیز
ابراهیم حقیقی
آیدین آغداشلو
محمدعلی بنی اسدی
ایرج افشار
فرزاد ادیبی
مصطفی اسداللهی
پریسا تشکری
بیژن صیفوری
امرالله فرهادی
فرشید مثقالی
ساعد مشکی
احمدرضا درویش

مصطفی اسداللهی

این تصویر مربوط است به لحظاتی قبل از افتتاحیه نمایشگاه پوسترهای فرهنگی، در حاشیه ی برگزاری هشتمین دوسالانه جهانی پوستر تهران – روز ۲۶ بهمن ۱۳۸۲ – فرهنگسرای نیاوران

‎مرتضی ممیز به عنوان ریاست عالیه ی برگزاری این دوسالانه و تمام نمایشگاه ها ی ایران در بینال های داخلی و خارجی، با دقت و وسواس بسیار زیاد تمام کارها را نظارت و کنترل می کرد.

‎این تصویر گویای این حقیقت است که او در اوج گیری بیماریش نیز از مسئولیت های خود به هیچ عنوان شانه خالی نمی نمود.

‎مصطفی اسداللهی

این مطلب پیشتر به در مجله الکترونیکی رنگ به مناسبت تولد مرتضی ممیز منتشر شده .