آثار / انیمیشن
طراحي گرافيک  /  تصويرسازي  /  کتاب کودک  /  عکاسي  /  نقاشي  /  انيميشن
نام فیلم: یک نقطه سبز
نوع: پویانمایی ـ داستانی
موضوع: تمثیلی, تربیتی
قطع فیلم:٣۵ میلی‌متری
مدت فیلم:۵ دقیقه و ١۴ ثانیه
تاریخ تولید: ١٣۵١
کارگردان: مرتضی ممیز
نویسنده: مرتضی ممیز
موسیقی:اسفندیار منفردزاده
پویانما: مرتضی ممیز

نام فیلم: سیاه پرنده
نوع: پویانمایی ـ داستانی
موضوع: تربیتی, اخلاقی
قطع فیلم:٣۵ میلی‌متری
مدت فیلم: ٧ دقیقه و ۴۵ ثانیه
تاریخ تولید: ١٣۵٢
کارگردان: مرتضی ممیز
نویسنده: ابراهیم فروزش
پویانما: فرزانه تقوی – احمد اسبقی
صداگذار: هرایر آتشکار