مراسم یادبود
چهارمین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۸۸
هفتادمین سال تولد مرتضی ممیز / ۱۳۸۵
اولین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۸۵
دومین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۸۶
سومین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۸۷
چهارمین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۸۸
پنجمین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۸۹
ششمین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۹۰
هفتمین مراسم یادبود مرتضی ممیز / ۱۳۹۱
هشتمین مراسم یادبود مرتضی ممیز/۱۳۹۲
نهمین مراسم یادبود مرتضی ممیز/۱۳۹۳
دهمین سالگشت مرتضی ممیز/۱۳۹۴
یازدهمین سالگشت مرتضی ممیز/۱۳۹۵
دوازدهمین سالگشت مرتضی ممیز/۱۳۹۶پوستر/ چهارمین مراسم یادبود مرتضی ممیز / طراح: ساعد مشکی

چاقو در آب عنوان نمایشگاهی بود که به مناسبت چهارمین سالگرد رفتن مرتضی ممیز در روز یکم آذر ماه ۱۳۸۸ در خانه ی هنرمندان ایران بر پا شد.
چاقو در آب توسط بنیاد ممیز و با همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، نشر مشکی و خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد.


عکس های مراسم چاقو در آب به همراه نمایش فیلم چاقو در آب / خانه هنرمندان ایران

کتاب گزیده ای از آثار بن باس/چاپ شده به مناسبت چهارمین مراسم یادبود مرتضی ممیز/ موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ ونشر نظر