نمایشگاه ها
اتودهای مرتضی ممیز
اتودهای مرتضی ممیز
سلام همسایه
شهرت و اعتبار


 

کارهای این نمایشگاه از دفتر اتودهای آقای ممیز هستند که شامل طرح پوسترها و آرم‌ها می‌شود که به‌خوبی شیوه‌ی فکر او را نشان می‌دهند، این مسیر فکری برای نسل دهه ی ۴۰ آشنا است.

•این نمایشگاه آذر ماه ۱۳۹۳ همزمان با برگزاری  نهمین سالگرد مرتضی ممیز در نگارخانه پاییز خانه  ی هنرمندان ایران برگزار شد.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

 

exhibition1

exhibition2

exhibition3